Staff

Division HQ

Kurt Hemmer

AN-DIR

Operations Coordinators

Andreas Preinsberger

AN-FOC

Flight Operations Coordinator

Training Coordinators

Membership Coordinators

Daniel Schmeisser

AN-MC

Andreas Preinsberger

AN-MAC

Membership Assistant Coordinator

Events Coordinators

Daniele Iori

AN-EC

Kurt Hemmer

AN-EAC

Event Assistant Coordinator

Public Relations Coordinators

Daniel Schmeisser

AN-PRC

Public Relations Coordinator

Web Development

Daniel Schmeisser

AN-WM

FIR Chiefs